top of page
Image by Testalize.me
curesponse.png

Curesponse, Kanser Tedavisini Geliştirme Görevinde!

cResponse™

cResponseTM, hızlı genomik dizilemeyi işlevsel bir testle birleştirerek metastatik kanserli hastalar için farklı terapötik seçeneklerin önceliklendirilmesini sağlar.

cResponse™ Çözümü

Size hızlı genomik dizileme ile birlikte onkoloğunuzun tedavilere öncelik vermesine ve sizin için en etkili tedaviyi seçmesine yardımcı olabilecek yenilikçi bir fonksiyonel test sunuyoruz.

 

Arka Plan

Tüm tümörlerin farklı olduğu ve her hastanın kanser önleyici ilaçlara farklı tepki verdiği iyi bilinir. Genomik sıralama, tümörünüzün genetik profilinin ve potansiyel terapötik seçeneklerin bir haritasını sağlar. cResponse™ testi aslında bunları tümör üzerinde değerlendirir ve göreceli etkilerini değerlendirir. Tümör mikroçevresi (TME), ilaca yanıt vermede önemli bir rol oynar ve birçok durumda kanserin ilaca karşı direnç geliştirmesinde önemli bir etken oluşturur. cResponse™ platformu dokunun 3D yapısını korur ve TME'yi sürdürerek tümörünüzün laboratuvar koşullarında ilaçlara olan tepkisinin değerlendirilmesini sağlar.

Arka Plan

surec.jpg

Bölgesel bir cResponse™ servis merkezine yeni bir biyopsi gelir. Numunenin bir kısmı, spesifik anti-kanser ilaçları tarafından hedeflenebilecek tümöre özgü genomik değişiklikleri tanımlamak için hızlı genomik dizilemeye tabi tutulur. Hekim tarafından seçilenlere eklenerek sistemde test edilecek bir tedavi paneli oluşturulur.

 

Biyopside numune, tescilli bir tahlil kültürü matrisine yerleştirilerek bölümlere ayrılır ve kanserin çeşitli ilaçlara veya yeni ilaç kombinasyonlarına duyarlılığı test edilir. cResponse'ın tescilli değerlendirme sistemi ve yanıt algoritması, gösterilen ilaç etkinliğine göre seçeneklere öncelik vererek genellikle iki hafta içinde sonuç vermektedir.

Raporlama

Test ve analizin tamamlanmasının ardından, 57 genlik hızlı panelimizde bulunan genomik bilgileri, test ettiğimiz farklı ilaçları ve test edilen her ilacın platformumuzda değerlendirilmesi bağlamında tümör numunesi üzerindeki etkisini özetleyen kapsamlı bir rapor sunulmaktadır.

cResponse™ testi, her ilaca 0-100 arasında bir puanın atandığı, 100'ün tahlilimizde tedaviye güçlü bir yanıtı yansıttığı ve 0'ın yanıt vermediğini yansıtan tescilli bir algoritma kullanır. En yüksek puanlı ilaçlar, tescilli tahlilimizde test edildiği gibi en güçlü tedavi seçeneğini temsil eder ve daha yüksek klinik etki olasılığını gösterebilir.

Yanıt Tablosu

Farklı Tedaviler Altındaki Kanser Dokusunun Görüntüleri

 

Test Edilen Genlerin Listesi

ABL1, AKT1, ALK, APC, ATM, BRAF, CDH1, CDKN2A, CSF1R, CTNNB1, DDR2, DNMT3A, EGFR, ERBB2, ERBB4, EZH2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FLT3, FOXL2, GNA11, GNAQ, GNAS, HNF1A, HRAS, IDH1, IDH2, JAK2, JAK3, KDR, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, MLH1, MPL, MSH6, NOTCH1, NMP1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, PTPN11, RB1, RET, SMAD4, SMARCB1, SMO, SRC, STK11, TP53 (Tüm CDS kapsamı), TSC1, TSC2, VHL.

bottom of page