top of page
Image by Testalize.me
colaris.png

COLARIS®, bir kişide kalıtımsal kolorektal kanser gelişim riskini ve bir kadında kalıtımsal rahim (endometriyal) kanser gelişim riskini değerlendiren genetik bir testtir. Basit bir kan testi veya ağız suyu örneği kullanarak COLARIS®, Lynch sendromu ve MYH-bağlantılı polipoz (MAP) vakalarının çoğunda MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, PMS2 ve MYH genlerinde hastalığa neden olan mutasyonları tespit eder.


Myriad, COLARIS kullanarak genetik test yapmak için potansiyel adayları tespit etmeye yardımcı olması için hastaların ve doktorların kullanabileceği Kalıtımsal Kanser Değerlendirmesi geliştirmiştir.

COLARIS®: Kolorektal Kanser ve Rahim (Endometriyal) Kanser İçin Kalıtımsal Kanser Testi

Kalıtımsal Polipoz Olmayan Kolorektal Kanser (HNPCC) sendromu olarak da bilinen Lynch sendromu, kalıtımsal kolon kanseri sendromlarının en yaygın nedenidir ve tüm kolorektal kanserlerinin yüzde üç ila yüzde beşine karşılık geldiğine inanılmaktadır. COLARIS® testi, Lynch sendromu için genetik bir testtir. COLARIS® testinin sonuçlarını bilmek has-talara ve onlara bakan sağlık çalışanlarına kanserin gelişime fırsat bulmadan önlenmesi için gerekli adımların atılmasını sağlar.


MYH-bağlantılı polipoz (MAP), MYH genindeki mutasyonlar ile ortaya çıkmaktadır. Her iki MYH geninde de (her ebeveynden bir tane, sıklıkla “biallelik MYH mutasyonları olarak da bilinir”). Genellikle hastaların ebe-veynlerinde ailevi kolon kanseri veya polip öyküsü (her ne kadar kardeşler etkilenebilse de) bulunmamaktadır.1 MYH geni, hücrelerin oksi-datif hasarının neden olduğu DNA mutasyonlarının onarılmasını sağlayan baz eksizyon onarımı (BER) yolunun önemli bir parçasıdır.

 

COLARIS® Testinin Faydaları

COLARIS® test sonuçları hastaların ve onlara bakan sağlık çalışanlarının kanser riskini önemli ölçüde azaltmak kişiselleştirilmiş medikal yönetim planlarını geliştirmelerine imkân tanır. COLARIS® sağlık çalışanların aşağıdakileri yapmalarına yardımcı olur:


• Hasta bakımı kişiselleştirme ve Lynch sendromu veya MAP mutasyon(lar)ı olan bireylerde bu bireylere özel artan gözetim ve diğer müdahaleleri hedefleyerek klinik etkinin artırılması,


• Kişiye özel görüntüleme önerileri ve önleyici tedbirlerle hasta uyumunun iyileştirilmesi,


• Kanserde erken teşhis ve tedavi ile önemli ölçüde sonuçları iyileştirir ve medikal maliyetleri düşürmek,


• Hastalara ve aile üyelerine ailelerindeki kanserin altında yatan nedenlere yönelik danışmanlık yapmak


• Ailesi içinde bilinen mutasyon için pozitif test sonucu olmayan aile üyeleri için gereksiz müdahalelerden kaçınmak.

colaris1.jpg

Medikal Yönetim ve COLARIS®

Lynch sendromu veya MAP tanısı onaylanınca, aşağıdaki medikal yönetim seçenekleri kanser riskini azaltmaya veya daha erken, tedavi edilebilir bir evrede tespitinin sağlanmasına yardımcı olur:

Kolon Kanseri (Lynch sendromu ve MAP):
• Kolorektal kansere karşı artan gözetim
• Kolorektal kanserin cerrahi yönetimi

Rahim/Endometriyal ve Yumurtalık Kanseri (Lynch sendromu):
• Rahim ve yumurtalık kanserinin gözetimi
• Rahim ve yumurtalık kanserinin cerrahi yönetimi

Lynch Sendromu-Bağlantılı Diğer Kanserlerin Gözetimi:
• Üst GI endoskopisi, idrar tahlili, fiziksel muayeneler Daha profesyonel sağlık hizmetleri hakkında bilgi almak için MyriadPro.com adresini tıklayınız. *Medikal yönetim referansları için www.myriadpro.com/references adresini tıklayınız.

NOT: Medikal yönetim seçeneklerine dair tartışmalar sadece bilgi verme amaçlı olup öneri mahiyetinde değildir. Genetik testler ve medikal dernek kılavuzları önemli ve yararlı bilgiler sağlasalar da medikal yönetim kararları hasta ve hastanın bakımını üstlenen sağlık çalışanları arasındaki konsültasyonlar bazında alınmalıdır.

bottom of page