top of page
Image by Testalize.me
myrisk.png

Myriad myRisk® Kalıtımsal Kanser testi, 8 kalıtımsal kanser türü için yüksek risk tespit eden 35-gen panelli bir testtir:

Myriad myRisk, BRACAnalysis®’in ve COLARIS®’in birleşiminden daha fazla mutasyon taşıyıcısı yakalamaktadır. Çalışmalar, Myriad myRisk’in mutasyon tespitini yüzde 40 ila 50 arasında artırdığını gös-termektedir. Myriad myRisk, belirli hastalar için meme kanseri içinde riskScore® sağlamaktadır. riskScore, çığır açan meme kanseri risk tespit aracıdır. Daha fazlası için ekranı aşağıya kaydırın.

 

“Riske Net Bakış, Hastaları Net Yönlendirme”

Kalıtımsal kanser testinde ve hasta bakımında devrim yaratacak olan Myriad myRisk:
• Genetik test durumunu VE kişisel/ailevi kanser öyküsünü klinik olarak eyleme geçebilen risk değerlendirmesinde ve takipte bir-leştirir,
• Önde gelen tıbbi derneklerin kılavuzlarını baz alarak testi pozitif veya negatif sonuçlanan hastalar için spesifik tıbbi yönetim tav-siyeleri sağlar ve
• Basit, net ve kullanımı kolay bir test raporu sunar.

Myriad myRisk raporu, hastaların pozitif ya da negatif genetik sonuçları ile önerilerde bulunur.

Her Myriad myRisk test raporu şunları içerir:
• Myriad myRisk Genetik Test Sonucu ve
• Myriad myRisk Yönetim Aracı – profesyonel tıbbi dernek kıla-vuzlarını baz alan kişileştirilmiş kanser riski ve yönetim kılavuzu.

En Önemli Kararları Almanıza Yardımcı Olur

Konu tedavi kararları vermek olunca hastanızın kalıtımsal kanser riskini bilmek çok kritik bir konudur. Myriad myRisk® kalıtımsal kanser paneli hem genetik test durumunu hem de kişisel kanser aile öyküsünü harmanlayarak sonraki neslin kalıtımsal kanser riskini temsil etmektedir. Myriad myRisk, hem kapsamı sonuçları ve hem de kılavuz temelli Medikal Yönetim Aracını içeren bir rapor ile hastalarınız için doğru tedaviyi belirlemede size yardım etmek için burada.

Hızlı
Ortalama geri dönüş süresi 7-14 gündür.

Kolay
Genetik test sürecini hastanız ve uygulamanız için basit hale getiriyoruz.

MYRIAD MYRISK TESTİ SİPARİŞ EDİN.

Myriad Güvenilir Danışmanınız
• Kalıtımsal kanser testinde 27+ yıllık tecrübe
• Analitik olarak onaylanmış yüksek-verimlilikte sekanslama
• Endüstri lideri türev sınıflandırma programı
• Türev sınıflandırmasına ve sonuç verme tarihlerine ömür boyu bağlılık

myRisk Hastalarınız İçin Riski Tespit Ediyor

myRisk Kalıtımsal Kanser Paneli
Çok genli panel 8 kanser alanaı ile ilgili kalıtımsal kanser riski tespit ediyor:
• Meme
• Yumurtalık
• Kolorektal
• Endometriyal
• Melanom
• Pankreas
• Mide
• Prostat

myRisk Yönetim Aracı (MMT)
myRisk test raporu, hastaların pozitif VE negatif genetik sonuçlarını yönetmek için önerilerde bulunur. Her rapor myRisk Genetik Sonucunu ve profesyonel dernek kılavuzlarını baz alan myRisk Medikal Yönetim Aracını içerir.

MyGeneHistory

Eskiden aile öyküsü görüntülemesi çok karmaşıktı ve çok zaman harcıyordu. myGeneHistory, hastaların bize gelmeden önce ya da sizin ofisinizde aldıkları hasta dostu basit bir ankettir. Hastalar, kişisel ve ailevi öykülerini bu ankete girerler. Tamamlanınca hastayı ve sizi hastanın genetik test kıstaslarına uyup uymadığı hakkından bilgi veri veriyoruz. myGeneHistory sonuçları otomatikman sizin MyriadPro hesabınıza kaydedilir ve buradan Myriad genetik testlerini hızlı ve kolay bir biçimde sipariş edebilirsiniz.

Türev Sınıflandırması
Myriad, tartışmasız türev sınıflandırılması ve yeniden sınıflandırılmasında endüstri lideridir. MyVisionTM belirsiz türevlerin sınıflandırılmasını ve yeniden sınıflandırılmasını endüstride yöneten en gelişmiş programdır ve Myriad’ın bağlılığının bir bölümü de hastalara ve ailelerinedir.

10,071
2016’da Sınıflandırılan Türevler

529
2016’da Yeniden Sınıflandırılan Türevler

23,337
2016’da Basılan Raporlarda Değişiklik

İlerleyen Bilim
Myriad, her şeyin üstünde öncü araştırmaları ve yenilikçi moleküler tanı testlerinin geliştirilmesi yoluyla hasta bakımının iyileştirilmesine kendini adamaktadır. 1991’den beri Myriad hizmet verdiğimiz hastaların hayatlarını kurtarmak ve iyileştirmek için hastalığın dünyada ortak bilimsel anlaşılmasını artırmak için ortak araştırmalar, sosyal yardım ve eğitim ve bu bilginin moleküler ve hasta tanı araçlarına çevrilmesi için bir milyar dolardan fazla yatırım yapmıştır.

Neden Myriad’ı Seçmelisiniz?

487
Geçen beş yıl boyunca hakemli dergilerde yayınlanmış kliniksel olarak anlamlı bilgilerden oluşan bilimsel yayınlar

$341.7 Milyon
Son 5 yılda araştırmaya yapılan yatırım

57
Myriad’ın medikal ve bilimsel bilgiyi ve sağlık hizmetlerini genel anlamda geliştirmesine destek olmak için işbirliğinde bulunan akademik kuruluş . Bu kuruluşların listesini buradan görebilirsiniz.

riskScore®: çığır açan bir meme kanseri risk-öngörü aracı

riskScore hassas ilaç aracı, kadınlarda meme kanseri gelişme riskini klinik faktörleri ve genetik belirleyicileri kullanarak öngörmek için klinik olarak onaylanmıştır. Kadınların kalan ömürlerinde ve 5 yıllık meme kanseri gelişim riskleri hakkında bilgi sağlar.

bottom of page