top of page
Image by Testalize.me
bracanaylsisR.png

BRACAnalysis®: Kalıtımsal Meme ve Yumurtalık Kanserinde Kalıtımsal Kanser Testi

BRACAnalysis, BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonu varlığını tespit eden genetik bir testtir. BRCA mutasyonları, kalıtımsal meme ve yumurtalık kanserlerinin büyük bir bölümünden sorumludur. BRCA1 veya BRCA2 gen mutasyonuna sahip insanlar yüzde 87’ye kadar meme kan-seri ve 70 yaşına kadar yüzde 39-63 arasında yumurtalık kanseri geli-şim riskine sahiptir. Önceden kanser tanısı almış mutasyon taşıyıcıları da önemli derecede yüksek ikinci primer kanser gelişim riskine de sa-hiptirler. Aslında, bu tür mutasyonları olan hastalar 70 yaşına kadar ikin-ci meme kanseri gelişim şansına yüzde 64’e kadar sahiptirler. BRACA-nalysis, bir kişide BRCA1 veya BRCA2 mutasyona sahip olup olmadığı-nı belirlemek için basit bir kan testi ya da ağız suyu örneği gerektirmek-tedir. Bu sonuçları bilmek kanser başlangıcını önleme ya da geciktirme veya daha erken, daha tedavi edilebilir bir evrede belirlenmesi konu-sunda hastalara ve sağlık hizmet profesyonellerine yardımcı olabilmek-tedir.


Myriad, BRACAnalysis kullanarak genetik test yapmak için potansiyel adayları tespit etmeye yardımcı olması için hastaların kullanabileceği Kalıtımsal Kanser Değerlendirmesini geliştirmiştir.

BRACAnalysis Testinin Faydaları

BRACAnalysis test sonuçları kanser riskini önemli ölçüde azaltmak için hastaya özel tıbbi yönetim planlarının geliştirilmesini mümkün kılar. BRACAnalysis sağlık çalışanlarının aşağıdakileri yapmasına fırsat verir
• BRCA1 veya BRCA2 mutasyonuna sahip bireylere özel artan gözetim ve diğer müdahaleleri hedef almak – hasta bakımını maksimize ederek ve klinik etkiyi artırarak,


• Kanserde erken teşhis ve tedavi ile önemli ölçüde sonuçları iyi-leştirir ve medikal maliyetleri düşürmek,

 

• Hastalara ve aile üyelerine ailelerindeki meme ve/veya yumurta-lık kanseri modeli altında yatan nedenlere yönelik danışmanlık yapmak


• Ailesi içinde bilinen mutasyon için pozitif test sonucu olmayan aile üyeleri için gereksiz müdahalelerden kaçınmak.

 

bottom of page