top of page

MYRIAD

myriad.jpg

Myriad Hakkında

Myriad, ilk genomik şirketlerden birisi olarak insan hastalıklarında genlerin oynadığı rolü açıklığa kavuşturma ve bu kritik bilgiyi kullanıp yeni moleküler tanı ürünleri geliştirerek hasta sağlık hizmetlerini iyileştirme vizyonu ile 1991 yılında kuruldu. Öngörücü tıbbi ürünlerimiz bir bireyin hastalık geliştirme riskini değerlendirerek hastalığın başlamasını engellemek ya da geciktirmek için harekete geçebilmek üzere tasarlanmıştır. Kişiselleştirilmiş tıbbi ürünlerimiz, optimal tedavi kararlarının alınmasını sağlamak için bir hastanı belirli bir terapiye cevap verme ihtimalini belirlemektedir. Sonuç olarak; prognostik tıbbi ürünlerimiz bir hastada hastalığın ilerleme ve nüksetmesi riskini değerlendirmek yoluyla doktorun hastaya hastalığın tedavisi için ne denli agresif bir tedavi uygulaması gerektiğine dair de fikir verir.

Myriad bilim insanları dünya çapında pek çok çalışma arkadaşları ile hastalığa neden olan çok sayıda geni keşfetmişlerdir. Myriad’ın keşiflerinin örneklemi şunları içermektedir:

• BRCA1 ve BRCA2 kalıtımsal meme ve yumurtalık kanser genleri

• Özellikle Melanom gibi kanser türevlerini geliştirme riskini artıran p16 hücre döngüsü kontrol geni

• Pek çok kanserin gelişimiyle ilgili PTEN tümör baskılayıcı gen ve

• ELAC2 prostat kanser geni

1996 yılında Myriad sık rastlanan bir hastalım için ilk moleküler tanı testini piyasaya sürdü: kalıtımsal meme ve yumurtalık kanseri. İlk testimiz BRACAnalysis®, ilk bakım standardı haline geldi ve bunu meme, prostat, kolon, pankreas, yumurtalık ve rahim kanserleri ve melanom için sekiz tane daha yenilikçi moleküler tanı testi takip etti. Bugün, Myriad’ın testlerinden yaklaşık bir milyon kanser hastası yararlanmaktadır.

Yirmi yıldan fazla bir süredir Myriad, hayat kurtaran yeni genetik biyogöstergeleri belirlemek için nükleik asit (DNA ve RNA) teknolojilerini uygulamakta ve kanserli ya da aile öyküsünde kanser olan hastaların yaşam kalitelerini iyileştirmek için öncülük etmektedir. 2011 yılında Myriad, protein biyogöstergeleri keşfetmek için çok düzeyli immunoassay teknolojilerini kullanmada lider Austin, Teksas’daki Rules-Based Medicine, Inc. şirketini satın aldı. DNA, RNA ve proteinlerle çalışabilme becerisi Myriad’ın biyogösterge teknolojilerinde tam anlamıyla bir bütünsellik vermekle beraber gelişmekte olan tanı alanında lider Şirket konumuna getirmektedir.

Myriad, Şirket’in coğrafi ayak izlerini genişletme çabasıyla misyonumuzu dünya çapında yayarak güçlü bir gelenek üzerine kurulmakta ve daha fazla hastaya ve sağlık hizmeti sağlayıcısına kritik bilgiler sağlamaktadır. Myriad testleri, klinik destek uzman ekibimiz ve bayilerimizle dünya çapında 50’den fazla ülkede bulunmaktadır. Köln’deki kit üretme ve ürün geliştirme laboratuvarımıza ek olarak Şirket Zürih, İsviçre’de Avrupa merkezini ve Fransa, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Almanya, Avusturya, Kanada, Avustralya ve Japonya’da bölge ofislerini kurdu.

Çalışanlarının özverisi ve tutkusu sayesinde Myriad, hayat bilimlerindeki yeniliklerini, sağlık hizmetlerini iyileştirme katkılarını ve hayırseverlik programlarını takdir eden aşağıda örnekleri bulunan çok sayıda ödüle layık görülmüştür:

• Laguna Niguel 1997 En İyi Biyoteknoloji Ödülü,

• Frost ve Sullivan 2005 Yılın En İyi Tanı Oyuncusu,

• Amerikan Yaşlanma Araştırmaları Federasyonu 2008 Yılı Özel Ödülü,

• Utah Filantropi 2011 Yılı Kurumsal Özveri Ruhu

• Utah Amerikan Kanser Derneği 2012 Yılı Charles R. Akıllı Vizyon Ödülü

• Forbes 2012 Yılı 1 Milyar Dolar Altında Geliri Olan En İyi 50 Şirket.

bottom of page