top of page
Image by Testalize.me
curesponse.png

Curesponse, Kanser Tedavisini Geliştirme Görevinde!

cResponse Test Süreci Yönergeleri

Biyopsi \ Cerrahi İşlem Öncesi

• Onkolog, cResponse testinde denenecek tedavileri seçmeli ve LIMS yazılımına yüklemelidir.
• Dijital TRF, Curesponse LIMS yazılımı kullanılarak tamamlanmalıdır.
• Hasta bir onam formu imzalamalıdır.
• Biyopsi\ameliyat süresi Curesponse ile koordine edilmelidir. Lütfen Curesponse'a nakliye ve numunenin varış süresini hesaba katınız.

Biyopsi Prosedürü
(Radyologlara ek talimatlar sağlanacaktır.)

• Biyopsi öncesinde radyolog tarafından tümörün CT/PET-CT'si incelenmelidir.
• Nekrotik olduğundan şüphelenilen veya biyopsi yapılması çok zor olan tümörlerden örnek alınmamalıdır.
• Örnek, bir ameliyat sırasında veya 16G çekirdek iğne biyopsisi ile bir denekten alınabilir.
• Primer ve metastatik lezyonlar kabul edilebilir.
• 16G iğne ile alınan en az 2 çekirdek sağlanmalıdır (veya ameliyatta alınan eşdeğer bir miktar).
• Çekirdek en az 1 cm uzunluğunda olmalıdır.
• Daha fazla doku, daha fazla sayıda ilacı test etmemizi sağlar.

 

Doku İşleme Prosedürü

• Numune, toplandıktan hemen sonra soğuk ortam +PEN-STREP (Curesponse tarafından sağlanır) içeren 50 ml'lik bir tüpte saklanmalıdır.
• Numune tüpü hastanın adı - soyadı ve kimlik bilgisi ile işaretlenmelidir.
• Örneklemeden hemen sonra biyopsi tüpü kırılmış buz üzerinde veya buzdolabında 4 C'de tutulmalıdır.
• Numunenin içine yerleştirilmesinden 30 dakika önce soğuk paketin hazırlanması gerekir (paket bilgi formu ayrı olarak sağlanmaktadır).
• Numune tüpü daha sonra sıkıca kapatılmalı ve kutunun altına bantlanmalıdır.
• Tüpler, belirtilen paket (Frizbi paketi) kullanılarak soğuk zincir (2-8°) üzerinden Curesponse'a gönderilmelidir.
• TRF ve onam formu yazdırılmalı ve kutuya eklenmelidir.
• Gönderi, 48 saat içinde Curesponse laboratuvarına ulaşmalıdır.
• Doku Curesponse laboratuvarına ulaştıktan sonra numunenin kalitesi değerlendirilecektir.
• Test için yetersiz olması durumunda, ilgili hesap yöneticisi ve onkolog ~48 saat içinde (örnek geldikten sonra) bilgilendirilir.

İlaç Önceliklendirme

• Onkologlar, test etmek istedikleri 5 ilaç/ilaç kombinasyonuna öncelik vereceklerdir.
• Genomik analizde eyleme geçirilebilir bir mutasyon tespit edilmesi durumunda, karşılık gelen ilaç 5. seçeneğin yerini alacaktır.
• İlaçların eklenmesinin TRF'de belirtilmesi gerekir ve eyleme geçirilebilir bir mutasyon tespit edilmesi durumunda ek bir ücret tahsil edilecektir.

Test Talep Formu

• LIMS, test yönetimi için Curesponse 'da kullanılan web tabanlı bir yazılımdır.
• Onkologlara Curesponse 'dan bir bağlantı gönderilir ve onlar ayrıntıları doldurabilirler (yazılımı yüklemeye gerek yoktur).
• Her tıp merkezinin Curesponse tarafından sağlanan kendi kullanıcı kimliği vardır
• TRF doldurulmalı, yazdırılmalı ve gönderiye eklenmelidir.
• Tam bir TRF için hasta ve numune detayları, onkolog ve radyolog isimleri ve seçilen tedaviler gereklidir.

bottom of page