top of page
Image by Testalize.me
chocie.png

Myriad myChoice CDx Nedir?

myChoice CDx, BRCA1 ve BRCA2 (sekanslamasını ve büyük çapta yeniden düzenlenmesi) türevlerini tespit edebilen ve kritik üç biyogösterge olan heterozigosite kaybı, telomerik allelik imbalans ve büyük ölçekli hal geçişlerini kullanarak genomik instabiliteyi değerlendirerek homolog rekombinasyon kusur durumunu belirleyebilen FDA onaylı ilk ve tek tümör testidir.


23 Ekim 2019 tarihinde, myChoice CDx 4.040 dolar liste fiyatı ile piyasada satılmaya başladı.


myChoice CDx sipariş etmek için linki tıklayın: https://myriad-library.s3.amazonaws.com/trf/MyChoiceCDx+TRF.pdf
 

myChoice CDx hakkında daha fazla bilgi almak için linki tıklayın: https://myriad-oncology.com/mychoice-cdx/

Kullanım Amacı

Myriad myChoice® CDx, tekli nükleotid türevlerinin, eklemelerinin ve silinmelerinin nitel tespitini ve sınıflandırılmasını ve protein kodlama bölgelerindeki türevlerin yeniden düzenlenmesini ve BRCA1 ve BRCA2 genlerinin intron/ekson sınırlarını ve Heterozigosite Kaybının (LOH) algoritmik ölçümü olan Genomik İnstabilite Skorunu (GIS), Telomerik Allelik İmbalansı (TAI) ve Büyük Ölçekli Durum Geçişlerini (LST) formelinle sabitlenmiş parafine gömülmüş (FFPE) tümör doku örneklerinden izole edilmiş DNA’yı kullanarak değerlendiren yeni nesil sekanslama bazlı in vitro tanı testidir.


Test sonuçları, onaylanmış terapötik ürün etiketlemesine göre Tablo 1’de listelenen hedef odaklı terapiler için BRCA1 ve BRCA2 genlerinde deleteriyöz veya şüpheli deleteriyöz mutasyonlar için pozitif test sonucundan dolayı uygunluğu olan pozitif homolog rekombinasyona kusur (HRD) durumu pozitif olan yumurtalık kanseri hastalarının veya BRCA1 ve BRCA2N genlerinde deleteriyöz veya şüpheli deleteriyöz mutasyonları için pozitif test sonucundan veya Genomik Tutarsızlık Skoru pozitif olmasından dolayı uygunluğu olabilecek hastaların belirlenmesinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır.

Tablo 1: Eşlik eden tanısal göstergeler

chocie2.jpg

Yumurtalık kanseri hastalarında deleteriyöz veya şüpheli deleteriyöz mutasyonların ve/veya pozitif Genomik İnstabilite Skorunun tespit edilmesi aynı zamanda Zejula® (niraparib) idame terapisinden artmış progresyonsuz sağkalım (PFS) ile ilgilidir. Bu analiz sadece profesyonel kullanım içindir ve sadece 320 Wakara Way Salt Lake City, UT 84108 adresinde konuşlu tek bir laboratuvar olan Myriad Genetik Laboratuvarları Şirketi’nde yapılmak zorundadır.

bottom of page