top of page

EndoPredict®

Myriad Onkoloji Testleri
Meme Kanseri

EndoPredict®

EndoPredict®, meme kanseri hastalarının tedavilerini optimize etmek için aşağıdaki üç önemli klinik sorunun cevabını veren tek testtir:
• Kemoterapiden kaçınılabilir mi? (10 yıllık bireysel risk1)
• Kemoterapiden sağlanacak tam fayda nedir? (bireysel kemoterapi yararı2)
• Beş yılın ardından endokrin tedavisi kesilebilir mi? (15 yıla kadar bireysel risk3).

Kalıtımsal Kanserler

MYRIAD myRisk®

Myriad myRisk® Hereditary Cancer,sekiz esas kanser alanına odaklanarak çok sayıda kalıtımsal kanser sendromlarını değerlendirerek hastanın riskini belirleyen 35 genlik bir paneldir.

riskScore®

riskScore®, bir kadının önümüzdeki 5 yılda ve yaşamı boyunca meme kanseri geliştirme riskini öngören klinik olarak onaylanmış bir algoritmadır.

BRACAnalysis®

BRACAnalysis® testi, kişinin BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonların belirlenmesini temel alarak kalıtımsal olarak meme veya yumurtalık kanseri gelişim riskini değerlendirir.

COLARIS®

COLARIS® testi, MLH1, MSH2, MSH6 ve PMS2 genlerindeki hastalığa neden olan mutasyonların belirlenmesi yoluyla kişinin kalıtımsal kolorektal kanser ve bir kadında kalıtımsal rahim/endometriyal kanser gelişim riskini değerlendirir.

COLARIS AP®

COLARIS AP® testi, APC ve MYH genlerindeki mutasyonları tespit ederek bireylerin kalıtımsal kolorektal polip ve kanser gelişim riskini değerlendirir.

Prostat Kanseri

MYRIAD Prolaris®

Prolaris®, hastalık sonucu tahmin etmek için tümör proliferasyonu ile ilgili genlerin düzeylerinin durumunu ölçen moleküler tanı testidir. Prolaris, prostat kanserini tespit etmek için diğer klinik parametreler ile birlikte kullanılabilir.

Kişiye Özel Tedavi

MYRIAD myChoice® CDx

Myriad myChoice® CDx hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

BRACAnalysis CDx®

BRACAnalysis CDx® , PARP inhibitörleri, Lynparza® (olaparib) ve Zejula® (niraparib)4,5,6 ile ilgili olarak hasta yönetimine dair bilgi vermek amacıyla BRCA1 ve BRCA2 için FDA-onaylı laboratuvarda geliştirilmiş bir testtir.

Melanoma

MYRIAD my Path®

Myriad myPath® Melanoma, Sadece histopatoloji ile güvenilir biçimde benign nevus ile malign melanom arasında bir ayrım yapılamadığında histopatoloji ile bağlantılı olarak kullanılabilen klinik olarak onaylanmış bir testtir.

Kaynaklar:

1. Filipits M. ve ark.: ER-Pozitif, HER2-Ngatif meme Kanserlerde Uzak Nüksün Yeni Bir Moleküler Prediktörü Geleneksel Klinik Risk Faktörlerine Bağımsız Bilgi Ekliyor.. Clin Cancer Res. 2011; 17(18):6012-6020
2. Sestak I. Ve ark.: Adjuvan endokrin terapisine ek kemoterapi ya da sadece endokrin terapisi alan meme kanseri hastalarında kemoterapi faydasının EndoPredict ile Öngörülmesi.. Breast Cancer Res Treat. 2019; 176:377-386
3. Filipits M.ve ark.: Sadece Endokrin Terapisi Alan ER+, HER2- Nod-Pozitif ve Nod-Negatif Kadın Kanser Hastaları arasında EndoPredict kullanarak Uzak Nüksün Öngörülmesi. Clin Cancer Res. 2019;25:3865-3872
4. Kullanım Amacı: BRACAnalysis CDx® , EDTA’da toplanan tam kan numunelerinden elde edilen genomik DNA kullanılarak protein kodlayan bölgelerin ve BRCA1 ve BRCA2 genlerinin intron/ekson sınırlarındaki türevlerin niteliksel tespit edilmesi ve sınıflandırılması amacıyla kullanılan bir in vitro tanı aracıdır. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve Sanger sekanslama ile tekil nükleotid türevleri ve küçük eklemeler ve silinmeler (indels) tespit edilir. BRCA1 ve BRCA2’deki büyük silinmeler ve kopyalanmalar mültipleks PCR kullanılarak tespit edilir. Testin sonuçları, deleteriyöz ve deleteriyöz olmasından şüphe edilen meme ve yumurtalık kanseri hastalarının germline BRCA varyantlarının, ki bu hastalar Lynparza® (olaparib) ile tedaviye uygun olabilirler veya uygun hale gelebilirler, tespitinde yardımcı bir araç olarak kullanılmaktadır. Yumurtalık kanseri hastalarında BRACAnalysis CDx testi ile deleteriyöz ve deleteriyöz olmasından şüphe edilen germline BRCA varyantlarının tespiti de Zejula (niraparib) idame terapisinden artmış progresyonsuz sağkalım (PFS) ile bağlantılıdır. Bu analiz sadece profesyonel kullanım içindir ve sadece 320 Wakara Way, Salt Lake City, UT 84108’de yapılmalıdır.
5. Lynparza ve Lynparza’nın güvenirliği ve tesiri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen lynparza.com adresini tıklayınız.
6. Zejula ve Zejula’nıngüvenirliği ve tesiri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen zejula.com adresini tıklayınız.
Lynparza, AstraZeneca grubu şirketlerin tescilli markasıdır, Zejula, Tesaro, Inc.’in tescilli markasıdır.

Curesponse
Onkoloji Testi

cResponse

cResponseTM, hızlı genomik dizilemeyi işlevsel bir testle birleştirerek metastatik kanserli hastalar için farklı terapötik seçeneklerin önceliklendirilmesini sağlar.
Size hızlı genomik dizileme ile birlikte onkoloğunuzun tedavilere öncelik vermesine ve sizin için en etkili tedaviyi seçmesine yardımcı olabilecek yenilikçi bir fonksiyonel test sunuyoruz.
Test ve analizin tamamlanmasının ardından, 57 genlik hızlı panelimizde bulunan genomik bilgileri, test ettiğimiz farklı ilaçları ve test edilen her ilacın platformumuzda değerlendirilmesi bağlamında tümör numunesi üzerindeki etkisini özetleyen kapsamlı bir rapor sunulmaktadır.

Kanser ve Genetik Testler Hakkında

Kişisel veya ailesel kanser öyküsü bulunan ve bu nedenle endişeleri olan kişilere kalıtımsal kanser riski taraması, genetik testler, kişiye özel kanser tarama ve önleme programları uygulanabilir.

Tüm kanserlerin ortalama %10’ u kalıtımsaldır. Yani o organa özel bazı genlerdeki mutasyonların (değişikliklerin) bir nesilden diğerine geçmesi anlamına gelir. Kişi anormal genlerden birini taşırsa, hayatının bir evresinde kansere yakalanma olasılığı diğer insanlardan çok daha yüksektir ve aynı riski kendi çocuklarına da aktarabilir.

Aile öyküsünün önemli olduğu kanserler meme kanseri, kalın bağırsak kanseri, yumurtalık kanseri, prostat kanseri, melanoma ve endokrin kanserleridir. Ailenizde, ikinci ya da üçüncü derece akrabalarınızda bu kanserlerden bir veya birkaçı var ise doktorunuzla konuşmanız önerilir.
Kalıtımsal Kanser Riskini Taşıyor muyum?

Kalıtımsal kanser riski taşıyan bireyleri şu şekilde sıralanabilir;

*Erken yaşta kanser tanısı konulanlar (her kanser türü için geçerli değildir)
*Ailesinde birden fazla kişide aynı tip kanser türü görülenler,
*İki farklı organ ya da dokuda kanser tanısı konulanlar,
*Nadir görülen bir kansere yakalanmış, örneğin; erkekte meme kanseri veya sarkom
*BRCA1 veya BRCA2 mutasyonu taşıyan bireyler ve bu kişilerin yakın akrabaları
*Ashkenazi (Doğu Avrupa) Yahudi kökenli insanlar

Genetik Danışmanlık

 

Eğer hekiminiz ya da siz genetik kanser riskinden endişeleniyorsanız, bir uzman ile görüşmeniz iyi bir fikir olabilir. Aile hikayenizi ve sağlık problemlerinizi dinlendikten sonra, genetiğin kanserdeki rolü hakkında bilgi verilebilir ve sizde kalıtımsal kanser riski olabilme ihtimali değerlendirilebilir.


Bu değerlendirme sonucunda aşağıdaki durumlar üzerinde durulabilir;


*Genetik bir mutasyon olasılığı
*Kişiye özel genetik testler
*Kişiye özel kansere yakalanma riski
*Kişiye özel kanser tarama ve önleme programı

Kanser çeşidine ve yakalanma yaşına göre, tıbbi onkologlar, meme kanseri cerrahları ve genetik uzmanları kişiye hangi genetik testlerin uygun olacağını belirler. Alınan kan ya da doku örneklerinden genetik testler yapılır.


Genetik test sonuçlarına göre kişinin veya aile bireylerinin bazı tip kanserlere yatkınlığı hakkında fikir edinilir.

Bu testleri yaptırmadan önce bir uzman ile konuşarak, genetik test yaptırmanın sizin için gerekli olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Yenilikçi yaklaşımlarla kişiye özgü çözümler için...

Meme kanseri gibi hastalığın seyrinin belirlenmesi (prognoz) tedavi seçimi ve tedavi takibinin önemli olduğu hastalıklarda dünyanın lider genetik firması olan “Myriad Genetics’in ürünü olan “ENDOPREDICT” (ülkemizde ilk kez) Pharmackt adı altında hasta ve hekimlerimizin hizmetine sunulmuştur.

Ayrıca meme, over, mide, kolorektal, pankreas, cilt, prostat ve endometrium kanserlerinin kalıtsal riskini değerlendiren “MYRISK” genetik testini, dilerseniz tüm bu hastalıklara ait riskinizi ayrı ayrı testlerle değerlendirebilirsiniz.

bottom of page